FORGOT YOUR DETAILS?

REGULAMIN

Zasady korzystania z usług siłowni podczas Covid -19

  1. Na siłowni obowiązuje limit osób przebywających jednocześnie w całym obiekcie, nie więcej niż 75 osób.
  2. W czasie przebywania na terenie obiektu i podczas treningu należy zachować bezpieczną odległość 2 m.
  3. Obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących jak i opuszczających siłownię.
  4. Obowiązkowa dezynfekcja szafek przed i po zakończonym treningu.
  5. Obowiązek mycia i dezynfekcji rąk po każdorazowej wizycie w WC.
  6. Obowiązek dezynfekcji sprzętu po każdym użyciu.
  7. W celu zachowania bezpiecznej odległości podczas treningu możliwe korzystanie z co drugiej maszyny.
  8. Zajęcia zorganizowane wyłącznie po wcześniejszej rezerwacji i wpisie na listę uczestników, nie więcej niż 6 osób plus trener.
  9. Siłownia ustanawia przerwę techniczną codziennie w godzinach od 12.00 do 12.15 oraz dodatkowo w dni robocze po godzinie 16.00 co dwie godziny tj. 18.00,20.00
  10. Nie przestrzeganie wyżej wymienionych zasad może skutkować odmową możliwości korzystania z usług siłowni.
TOP